OP SCHOOL
OUDERS
CASUS
TARIEVEN
CASUS

Een voorbeeld van een vraagstelling en het onderzoek.

Erik zit in groep 5. Hij heeft problemen met de lesstof en heeft werkhoudingproblemen. Hij oogt weinig gemotiveerd en laat zich regelmatig negatief over zichzelf uit. Daarnaast heeft het regelmatig conflicten met andere kinderen. De ouders en de school vragen zich af wat er aan de hand is.

De onderzoeker vraagt zich af welke factoren een rol kunnen spelen: Hoe zit het met de intelligentie? Zijn er specifieke concentratieproblemen of geheugenproblemen? Is er mogelijk sprake van  dyslexie of dyscalculie? Is het kind faalangstig en/of speelt het welbevinden een grote rol? Is er sprake van een onderliggende problematiek als een ontwikkelingstoornis? Middels informatie van ouders en school, een intelligentietest, een concentratietest, een zelfbeeldvragenlijst, een onderzoek naar het lezen en spellen en een observatie in de klas wordt geprobeerd om antwoord op de bovenstaande vragen te krijgen.

Na het gesprek met de ouders, het bestuderen van de voorgeschiedenis op school en het afnemen van testen blijkt het volgende. Erik heeft een ruimgemiddelde intelligentie. Hij heeft concentratieproblemen, waardoor het hem in de klas niet lukt om zijn aandacht bij de lesstof te houden. Hij wil het graag goed doen, maar raakt ontmoedigd door de grote hoeveelheid te  maken werk. Soms noemen andere kinderen hem 'slome', dan kan hij uit zijn slof schieten en letterlijk uithalen. Bij de zelfbeeldvragenlijst blijkt dat Erik veel vertrouwen in zijn sportieve vaardigheden heeft, maar heel weinig in zijn schoolse vaardigheden. Doordat hij regelmatig ruzies heeft is hij ontevreden over zijn eigen gedrag en vindt hij het niet altijd leuk hoe zijn leven gaat.

De verklaring van het probleem ligt rond de concentratie, met leerproblemen en een matig welbevinden als gevolg. De aanpak is nu gericht op het rekening houden met de concentratieproblemen. Enkele mogelijkheden zijn door de taken te verdelen in kleinere taken, de hoeveelheid te maken opdrachten te verminderen. Belangrijk is om gesprekken met Erik te voeren; bespreken waarom hij tegen problemen aanloopt, hoe de leerkracht probeert hem te ondersteunen en welke wensen hij zelf heeft.  

 

WELKOMOVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEKCLB CONTACT