OP SCHOOL
OUDERS
CASUS
TARIEVEN
 
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Sommige kinderen lopen op de basisschool tegen problemen aan. Dit kunnen problemen met de leerstof, de motivatie en werkhouding, het zelfvertrouwen en rond de contacten met anderen zijn. Soms is de oorzaak bekend, maar het is ook regelmatig niet duidelijk waar de problemen vandaan komen. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen hoe er het beste met de problemen omgegaan moet worden. In deze situaties is er behoefte aan meer duidelijkheid. Een psycho-diagnostisch onderzoek kan dan verheldering brengen. Vaak kunnen een aantal mogelijke 'oorzaken' worden uitgesloten, zodat duidelijk wordt welke factoren wel een rol spelen. Pas als er meer duidelijkheid is over de onderliggende problemen, dan kan er gerichte hulp en/of begeleiding worden gegeven.

Psychologisch onderzoeksbureau Blije (POBB) verricht psycho-diagnostische onderzoeken bij kinderen van 4-12 jaar. De onderzoeken zijn gericht op het verduidelijken van de leer-, werkhouding- en/of gedragsproblemen van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar: 
• cognitie,
• geheugen,
• leervorderingen,
• hoogbegaafdheid, 
• faalangst, 
• sociaal emotionele problemen,
• gedragsproblemen.

POBB richt zich zowel op scholen als op ouders. Beide kunnen een onderzoek aanvragen. De omvang van het onderzoek hangt af van de vraagstelling. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen voor vragen en om te bespreken welke onderzoeksmogelijkheden er zijn.

POBB streeft ernaar een onderzoek binnen 6 weken na aanmelding te hebben afgerond.

 

 
 
 
WELKOM OVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK CLB CONTACT