OVER POBB
POBB is in 2008 opgezet door drs. Jantina Eelkema-de Groot, orthopedagoog specialisatie Ontwikkeling en Leren.  
Jantina Eelkema heeft in 1998 de PABO afgerond. Vervolgens heeft zij de opleiding Orthopedagogiek, specificatie Ontwikkeling en Leren, gevolgd aan de universiteit van Nijmegen. Tijdens haar studie heeft zij als invalleerkracht aan alle groepen van de basisschool lesgegeven. Op enkele basisscholen heeft ze kinderen individueel begeleid. Na de opleiding is ze 6 jaar werkzaam geweest als leerlingbegeleider bij de schoolbegeleidingsdienst. Ze heeft ruime ervaring in het verrichten van psychologische onderzoeken bij kinderen van 4-12 jaar met uiteenlopende problematiek. Ze heeft verschillende  leerkrachten begeleid middels CLB en consultaties verricht met interne begeleiders. Ze is een aantal jaren voorzitter geweest van een zorgteam.

In het werk staat respect voor de ander; het kind, de ouders en de school voorop. Open communicatie is belangrijk. Als de onderzoeker, de ouders en de school duidelijk aangeven waar hun zorgen liggen, wat hun wensen zijn en welke mogelijkheden en beperkingen er worden gezien, dan is het mogelijk om met elkaar het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Het belang van het kind staat altijd voorop, de onderzoeker is 'de advocaat' van het kind. 

POBB werkt samen met de praktijk 'Sinnerzjy' (www.sinnerzjy.nl) zodat er geen wachtlijsten ontstaan en er vervanging mogelijk is bij ziekte.

                      

 
 
 
WELKOM OVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK CLB CONTACT