OP SCHOOL
OUDERS
CASUS
TARIEVEN
OUDERS

Ouders kunnen rechtstreeks onderzoek bij POBB aanvragen. Als ouders zich afvragen of een onderzoek een meerwaarde zou hebben voor hun kind, kunnen zij altijd vrijblijvend contact opnemen om de situatie te bespreken. Ook kan dan aangegeven worden wat de kosten van een eventueel onderzoek zullen zijn. Helaas is er geen vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraar mogelijk.

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om het onderzoek op school, of bij de onderzoeker plaats te laten vinden. Als de problematiek (deels) aan school gerelateerd is, verdient het de voorkeur om het kind op de school te onderzoeken. Het kind is dan in een, voor hem of haar, vertrouwde omgeving. Tevens kan er dan een beter zicht verkregen worden op het functioneren van het kind in de klas of in de groep. Doordat school en ouders beide betrokken zijn bij het onderzoek kan de problematiek beter in kaart worden gebracht en kunnen er adviezen op maat gegeven worden.

Bij uitzondering, in situaties waarin het wenselijk is, is het mogelijk om het kind thuis te onderzoeken. Bij jonge, angstige of zeer verlegen kinderen bestaat de kans dat zij in een onbekende omgeving dermate geblokkeerd raken, dat zij niet in staat zijn om te laten zien wat hun mogelijkheden zijn. In dat geval kan het beter zijn om het kind thuis, in de vertrouwde omgeving, te onderzoeken.

 

WELKOMOVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEKCLB CONTACT